Peamised serveri jälgimise käsud

top – näitab serveri koorust

df -h – näitab failisüsteemi mahtuvust (-h muudab tulemused inimlikumaks)

du -h -a /kataloog – leia kogu kataloogi sisu mahtuvus

tail – f /var/log/syslog – näitab jooksvalt süsteemi logi

ifconfig – näitab võrgukaardide konfi

Postfix mail virtual aliases

Vaata faili virtual

cd /etc/postfix
pico virtual

kirjuta aadress suunamine näiteks nii:
aadress@minigidomeen kasutajanimi
#mitmele kasutajale korraga suunamine
aadress2@mingidomeen kasutajanimi1 kasutajanimi1 aadress3@mingidomeen

salvestaja käivita:
postmap /etc/postfix/virtual