Peamised serveri jälgimise käsud

top – näitab serveri koorust

df -h – näitab failisüsteemi mahtuvust (-h muudab tulemused inimlikumaks)

du -h -a /kataloog – leia kogu kataloogi sisu mahtuvus

tail – f /var/log/syslog – näitab jooksvalt süsteemi logi

ifconfig – näitab võrgukaardide konfi