Tavalised käsud serveri jälgimiseks

top – näitab serveri koorust

df -h – näitab failisüsteemi mahtuvust

du -h -a /kataloog – leia kogu kataloogi sisu mahtuvus

tail – f /var/log/syslog – näitab jooksvalt süsteemi logi